Metoprolol – hur du får koll

Metoprolol är ett läkemedel som du oftast får för att behandla ditt höga blodtryck. Här får du förståelse för hur metoprolol påverkar din kropp. Du läser om vilka biverkningar som du kan drabbas av när du tar metoprolol. När du får en överblick över biverkningar av metoprolol så kan du känna dig tryggare med din medicinering. Du får också förståelse för varför din kropp reageras som den gör när du läser om hur metoprolol fungerar. Du kan läsa om Metoprolol Sandoz, Actavis och hur dessa mediciner fungerar specifikt och du slipper känna dig osäker och fundera över hur du påverkas av ditt läkemedel.

Metoprolol för ditt hjärta
Metoprolol mot högt blodtryck

Metoprolol är en så kallad selektiv betablockerare. Det vanligaste är att du får metoprolol som behandling mot högt blodtryck. Din doktor kan också skriva ut läkemedlet som när du besväras av hjärtklappningar.  I mindre vanliga fall kan du också få metoprolol när du behandlas för hjärtarytmi och migrän. Ibland kan du få metoprolol efter att du har drabbats av en hjärtinfarkt. Läkemedlet minskar din risk för en ny infarkt med mellan 20 och 30 procent. Klick här för att läsa mer om behandling av olika sjukdomar med metoprolol.

Läkemedlet är ett så kallat generiskt läkemedel och finns under ett flertal olika namn. Den vanligaste varianten som du kan få heter Metoprolol Sandoz. Andra varianter som din läkare kan ge dig är metoprolol från Actavis, från Ratiopharma, från Orion eller från tillverkaren GEA Retard. Här får du mer information om olika läkemedel som innehåller metoprolol.

Så får du förståelse för hur metoprolol ska användas

Du läser under fliken användning, där får du lättbegripligt förklarat hur:

  • Hur du doserar metoprolol
  • Vad du bör veta innan du medicineras med metoprolol
  • Hur din läkare doserar läkemedlet vid olika sjukdomar

Hur din kropp påverkas av metoprolol, läs här

Metoprolol är ett läkemedel som fungerar som en betablockerare. En betablockerare (β-blockerare) påverkar din kropp genom att blockera funktionen av, framförallt, adrenalin och noradrenalin. Adrenalin och noradrenalin är stresshormoner som kroppen använder för att sätta din kropp i hög beredskap. Din kropp skickar ut dessa ämnen vid bland annat psykisk och fysisk stress. De triggar en så kallad flykt- och kamprespons och en bieffekt där av är ett högre blodtryck. När metoprolol blockerar dessa hormoner i din kropp så motverkas samtidigt ett förhöjt blodtryck. I stället kan du drabbas av motsatsen till det du behandlas för, nämligen ett lågt blodtryck. Vilket i sin tur kan leda till att du kan känna dig trött, få svindel, få låg puls och kalla ben och armar. Här finner du ytterligare information om hur du påverkas av metoprolol, hur din kropp reagerar och hur din medicin fungerar.

Då metoprolol förändrar din kropps naturliga nivåer av viktiga stresshormoner (adrenalin och noradrenalin) påverkas många olika system i din kropp, de effekter du kan känna av kallas för biverkningar. Läs mer om metoprolol biverkningar här.

Känn dig tryggare med din situation

När du förstår mer av hur metoprolol fungerar och vilka biverkningar som du kan drabbas av så blir tryggare i ditt förhållande till ditt läkemedel. Du får mer kunskap och känner dig mer insatt när du inhämtar information här. Du undviker att känna dig utlämnad, utan förståelse och kunskap, och du slipper att oroa dig i onödan.

Så här gör du nu:

  1. Du läser om de olika läkemedlen som finns
  2. Sedan läser du om användning av metoprolol
  3. Därefter kan du läsa om funktion och biverkningar.