Metoprolol biverkningar

När du läser och inhämtar informationen om biverkningar av metoprolol på den här sidan kommer du att förstå och bilda dig en klarar bild över hur metoprolol påverkar dig och din kropp. Du kommer att känna dig tryggare med ditt läkemedel då du får en klarare bild över vilka biverkningar som det kan ge och hur du identifierar dem. Du slipper osäker och utlämnad kring biverkningar som du kan komma i kontakt med när du tar dina tabletter med metoprolol.

Metoprolol är ett läkemedel som kallas för betablockerare. En betablockerare fungerar som namnet antyder genom att blockera vissa funktioner i din kropp. När det gäller metoprolol så fungerar det genom att blockera funktionen av två dina viktigaste stresshormon i ditt hjärta och dess blodkärl. Vill du veta mer detaljer enkelt förklarat hur metoprolol fungerar läser du här. Då Metoprolol ändrar din kropps naturliga funktion av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin, vilka styr vilka funktioner i din kropp, kan du förstås även känna av olika typer av bieffekter när du tar din medicin.

Du absolut vanligaste oönskade biverkningarna som du kan känna av är diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, orkeslöshet, kalla händer och fötter.

Naturligtvis är biverkningarna som du kan drabbas av individuella och speciella för dig. Du kan mycket väl ta ditt läkemedel med metoprolol utan att drabbas av några som helst bieffekter. Många har inga problem med sin medicinering av läkemedlet alls. I andra fall så kan du förstås uppleva biverkningarna som väldigt jobbiga och besvärliga, då ska du alltid kontakta din läkare.

Då du drabbas av biverkningar är de oftast inte så allvariga och biverkningarna behöver ingen speciell behandling, upplever du besvärande biverkningar så kan du få god hjälp av din doktor. Din läkare kan till ändra din dos eller så kan du få prova att ta ett annat läkemedel med samma typ av betablockerar.

Andra oönskade effekter ditt läkemedel kan ge dig är bland annat: illamående och kräkning, utslag av typ psoriasis, problem med andningen, viktökning (vid långvarigt användande), muskelryckningar, domningar, depression, sömnlöshet och mardrömmar.

Andra förekommande biverkningar som du kan få är allmän orkeslöshet, huvudvärk, ångest, en nervös känsla, skakningar och/eller darrningar (tremor), aptitlöshet samt att du kan få en minskad lust för sex.

I särskilt ovanliga fall så kan du drabbas av muntorrhet, håravfall, problem med synen och impotens.

De topp 7 vanligaste oönskade effekterna av metoprolol

  1. För lågt blodtryck
  2. Balansstörningar
  3. Kalla fötter och händer
  4. Problem relaterade till din mage
  5. Andningsproblem vid ansträngning
  6. Yrsel
  7. Huvudvärk

Upplever du att du går upp i vikt så kan det bero på metoprolol

Upplever du viktproblem efter att du har medicinerats med metoprolol under en längre tid beror det förmodligen på hur metoprolol påverkar din kropp. Metoprolol sänker din allmänna ämnesomsättning så att du förbrukar mindre energi än du gjorde tidigare. Fortsätter du att äta lika mycket som tidigare kommer den extra energin som du inte använder att lagras in som fett på din kropp, du går alltså upp i vikt. Oftast går du bra upp ett par kilo extra efter att du har behandlats med metoprolol under ett halvår eller mer.

När du ska undvika att ta metoprolol

Det finns ett antal fall när du inte ska mediciners med metoprolol på grund av allvariga biverkningar. Dessa fall är mycket ovanliga men det är ändå viktigt att du ger din läkare fullständig information om andra läkemedel som du tar och eventuella andra problems som du har. Din läkare kan då välja ett annat säkrar alternativ för dig. Exempel på situationer när du ska undvika metoprolol är: du tar andra mediciner med betablockerar, du medicineras med en MAO-hämmare, du har nedsatt funktion i ditt hjärtas vänstra kammare, du medicineras med något av följande läkemedel: alfametyldopa, reserpin,  guanfaxin, klonidin eller hjärtglukosider, du behandlas med adrenalin eller noradrenalin.

Om du tar metoprolol under den tredje trimestern i din graviditet (de sista tre månaderna) kan det leda till negativa effekter på ditt foster. När du tar detta läkemedel så kommer även medicinen att blanda sig i din bröstmjölk. Därför rekommenderas att du avstår från att ta metoprolol när du ammar ditt barn eftersom även ditt barn kommer att få i sig läkemedlet via din bröstmjölk.

Metoprolol under gravididet och amning

Om du är gravid ska du undvika att ta läkemedel med metoprolol. Detta därför att det finns väldigt få, om några, studier gällande användning av metoprolol under en graviditet och hur det eventuellt påverkar fostret. Om din läkare bedömer att fördelarna för dig att ta metoprolol är större än risken för ditt foster kan du ändå få bli behandlad med metoprolol.

Metoprolol koncentreras i liten mängd i din bröstmjölk. Risken för skadlig påverkan på ditt barn är dock lite men ditt ammande barn skall ändå observeras noggrant.

Hur du själv kan rapportera in biverkningar

Du själv bidra med kunskap om oönskade effekter av ditt läkemedel. För en större läkemedelssäkerhet kan du själv direkt rapportera in dina egna upplevda biverkningar till läkemedelsverket. Läkemedelsverket jobbar för en bättre läkemedelssäkerhet i Sverige.

Öka din trygghet och informera dig mer

Du forstätter att läsa mer om hur ett betablockerande läkemedel såsom metoprolol fungerar och påverkar dig och din kropp på sidan om hur metoprolol fungerar.

Skulle du vilja se en komplett lista med alla biverkningar av metoprolol som du kan drabbas av, de vanligaste och de minst vanliga, kan du titta på den kompletta listan över biverkningar av metoprolol.