Högt blodtryck

Det här kommer du att få bättre förståelse för om du läser och tar in vad som står skrivet på den här sidan: varför det är viktigt att behandla högt blodtryck, varför högt blodtryck kan leda till att du får en lång rad andra sjukdomar, vad som orsakar högt blodtryck och vad du kan göra åt det, vilka läkemedel som kan hjälpa dig om du har högt blodtryck och vilka bieffekter de kan ge dig. När du förstår svaren på de här frågorna kan du känna dig tryggare i att ta ett beslut som på bästa sätt främjar din hälsa.

Högt blodtryck kallas ofta för hypertoni inom sjukvården. Hypertoni är alltså vad din läkare kommer att skriva i din journal om du drabbas av sjukdomen.

Vad är högt blodtryck

När din kropps system sätts ur balans och ditt blodtryck är blir för högt har du drabbats av en mycket vanlig folksjukdom som kallas högt blodtryck (din doktor säger förmodligen att du har drabbats av hypertoni – ett finare namn för samma sak).

I Sverige räknar man med att närma 30 procent av alla vuxna har högt blodtryck.

Har du högt blodtryck upplever du förmodligen inga som helst problem utan du kan leva helt som vanligt. Problemet för dig är dock att om du har ett högt blodtryck under en långtid (flera år eller decennium) kan du drabbas av flera följdsjukdomar. Du kan till exempel drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt och åderförkalkning. Där för är det viktigt att du behandlas mot högt blodtryck tidigt om du har drabbats.

Intressant nog så råder det delade meningar om vad som orsakar högt blodtryck och det finns få eller inga tydliga och klara orsaker. Man vet dock att det finns flera olika faktorer som gör att du har en ökad risk att drabbas av högt blodtryck. Exempel på sådana faktorer som kan leda till att du drabbas av sjukdomen kan vara: ärftlighet i din släkt, att du blir äldre, att du ha diabetes, att du röker eller snusar och att du överviktig.

Ett par exempel där ett tydligt samband finns mellan högt blodtryck och en annan sjukdom är:

  • Hormonella sjukdomar
  • Sjukdomar relaterade till dina njurar

När har du högt blodtryck

Ditt blodtryck kan variera mycket mellan olika dagar, olika tider på dygnet och beroende på ditt allmäntillstånd. Det finns också stora skillnader mellan olika personer och inom olika åldersgrupper.

I USA klassificera hälsovårdsmyndigheterna olika blodtryck så här (i mmHg):

  • Normal: systoliskt mindre än 120 och diastoliskt mindre än 80
  • Förstadium till högt blodtryck: systoliskt mellan 120 och 139 eller diastoliskt mellan 80 och 90
  • Högt blodtryck stadium 1: systoliskt mellan 140 och 159 eller diastoliskt mellan 90 och 99
  • Högt blodtryck stadium 2: systoliskt högre än 160 eller diastoliskt högre än 100

Har du till exempel ett systoliskt blodtryck på 118 men ett diastoliskt blodtryck på 92 klassas det som om du har högt blodtryck i stadium 1.

Normalt sätt så behandlas du med läkemedel först när du har ett blodtryck som överstiger 160/100. Har du samtidigt andra sjukdomar som ökar dina riskfaktorer så kan du behandlas med läkemedel tidigare. Ett vanligt läkemedel som du kan komma i kontakt med är metoprolol.

Mår du bra? Du kan ändå vara drabbad – tecken på högt blodtryck

Har du högt blodtryck är det inte alls säkert att du vet om det. De flesta som har ett högt blodtryck märker inget speciellt. Ibland kan du kanske känna av diffusa lindriga symptom så som trötthet och lättare huvudverk.

Har du drabbats av ett mycket högt blodtryck så är det lättare för dig att känna av symptomen. Du kan till exempel drabbas av smärtsam huvudvärk, du kan drabbas av andningsproblem, du kan drabbas av illamående och du kan känna dig onormalt trött.

Högt blodtryck är ingen akut sjukdom. Är du orolig för att du har ett för högt blodtryck kan du ta kontakt med din vårdcentral så får du hjälp där.

Högt blodtryck behandling

I förstahand kan du sänka ditt blodtryck genom att göra såkallade livsstilsändringar. Du kan sänka ditt blodtryck genom: viktminskning, motion, minskad alkohol konsumtion.

Du kan också få blodtrycksänkande medicin. Det är individuellt när man sätter in ett läkemedel mot högt blodtryck. Har du ett mycket tryck, över 160/100, så får du i allmänhet ta medicin. Även om du har ett lägre tryck, fast du samtidigt har andra sjukdomar som diabetes och höga blodfetter, kan din läkare skriva ut blodtrycksänkande läkemedel till dig.

För att känna dig tryggare med dina alternativ så läser du vidare om det blodtrycksänkande läkemedlet metoprolol här.