Metoprolol GEA Retard

Metoprolol GEA Retard är ett läkemedel du får utskrivet på recept från din läkare. Metoprolol GEA Retard får du vanligast för behandling av olika typer av sjukdomar relaterade till ditt hjärt- och kärlsystem. Läkemedlets fungerar med den aktiva substansen metoprolol. På den här sidan läser du för att förstå vilka typer av biverkningar Metoprolol GEA Retard kan ge dig. Du bildar dig också en uppfattning om hur denna medicin används och hur den kan påverka din kropp på olika sätt. Du slipper att känna dig utlämnad och utan kunskap att göra de val du själv vill för din hälsa.

Hur du förstår hur Metoprolol GEA Retard inverkar på hela din kropp

När du tar Metoprolol GEA Retard så tar du ett läkemedel som kallas för en betablockerare. Det aktiva ämnet i Metoprolol GEA Retard som fungerar som betablockerar heter metoprolol. I Metoprolol GEA Retard används specifikt en substans som heter metoprololtartrat. En betablockerare fungerar genom att den blockerar vissa speciella funktioner av dina stresshormon, adrenalin och noradrenalin. Genom att denna blockering sker framför allt påverkar funktionen av ditt hjärta så får du bland annat ett lägre blodtryck vilket är positivt för din hälsa. Läs vidare om hur medicin med betablockeraren metoprolol fungerar i din kropp.

Du kan få olika läkemedel med metoprolol

Kanske har din läkare nämnt till dig att det finns flera olika läkemedel med metoprolol förutom Metoprolol GEA Retard. Alla dessa olika läkemedel är i själva verket samma medicin. De har alla samma verksamma ämne som heter metoprolol. Skillnaden kan vara att de olika tillverkarna kan använda delvis olika hjälpämnen i sina läkemedel. Dessa hjälpämnen kan tillexempel vara olika typer av smaksättare och olika typer av bindningsmedel. De har ingen påverkan på funktionen av läkemedlet.

Eftersom det finns flera olika tillverkare av dessa läkemedel så kan du komma i kontakt med olika namn på i grund och botten samma preparat. Funktionen i din kropp är dock den samma för alla. Du läser mer om andra läkemedel med metoprolol här.

Metoprolol GEA Retard – detta gäller för ditt läkemedel

Du får alltid Metoprolol GEA Retard utskriven av din läkare, de är nämligen ett receptbelagt läkemedel. Efter att du har fått det utskrivet av din läkare hämtar du sedan ut det på ditt apotek.

Metoprolol GEA Retard finns i olika former. Det finns som injektionsvätska (ges endast direkt av utbildad personal). Det finns i tablettform (endast 50 mg) och det finns i en speciell tablettform som kallas depottablett. Det speciella med en depottablett är att när du tar en sådan tablett så av ger den långsamt sitt innehåll i olika delar av ditt tarmsystem. Du får en jämnar tillgång till läkemedlet och du kan ta Metoprolol GEA Retard vid färre tillfällen per dygn.

Du får Metoprolol GEA Retard i form av depottabletter. Depottabletter finns i doser om: 50, 100 och 200mg.

Detta läkemedel har utvecklats och tillverkas av Sandoz.

Du kan läsa mer om användning och dosering av Metoprolol GEA Retard.

Du kan särskilja de olika doserna av depottabletter på deras utseende:

 • 50 mg tablett
  • Vita ovala tabletter med brytskåra, de är märkta MTT|50, och är ca 8 x 16 mm.
 • 100 mg tablett
  • Vita ovala tabletter utan brytskåra, de är märkta MTT|100, och är ca 8 x 16 mm.
 • 200 mg tablett
  • Vita ovala tabletter utan brytskåra, de är märkta MTT|200, och är ca 9 x 18 mm.

Tabletterna innehåller förutom metoprolol (i form av metoprololtartrat) också följande ämnen:

 • Magnesiumstearat
 • Hypromellos
 • Vattenfri kolloidal kiseldioxid
 • Povidon

Tabletterna kommer i burkar om 30 eller 100 stycken tabletter per burk. 200 mg depottabletter finns endast i burkas om 100 stycken tabletter per burk.

Hur du ökar din förståelse för ditt läkemedel och din kropp

För att du skall känna dig mindre otrygg med intag av Metoprolol GEA Retard så gör du så här:

Steg 1) Du läser mer om hur läkemedel med metoprolol ska användas. Du får bland annat kunskap om vad du ska tänka på innan du tar läkemedel med metoprolol.

Steg 2) Efter det läser du om hur läkemedel med metoprolol fungerar i din kropp.

Steg 3) Läs även mer om de olika typer av biverkningar som ditt läkemedel kan ge dig. Du slipper obehagliga överraskningar i form av oönskade effekter.