Metoprolol Orion

Metoprolol Orion är ett läkemedel du får utskrivet på recept från din läkare. Metoprolol Orion får du vanligast för behandling av olika typer av sjukdomar relaterade till ditt hjärt- och kärlsystem. Läkemedlets fungerar med den aktiva substansen metoprolol. På den här sidan läser du för att förstå vilka typer av biverkningar Metoprolol Orion kan ge dig. Du bildar dig också en uppfattning om hur denna medicin används och hur den kan påverka din kropp på olika sätt. Du slipper att känna dig utlämnad och utan kunskap att göra de val du själv vill för din hälsa.

Hur du förstår hur Metoprolol Orion inverkar på hela din kropp

När du tar Metoprolol Orion så tar du ett läkemedel som kallas för en betablockerare. Det aktiva ämnet i Metoprolol Orion som fungerar som betablockerar heter metoprolol. I Metoprolol Orion används specifikt en substans som heter metoprololsuccinat. En betablockerare fungerar genom att den blockerar vissa speciella funktioner av dina stresshormon, adrenalin och noradrenalin. Genom att denna blockering sker framför allt påverkar funktionen av ditt hjärta så får du bland annat ett lägre blodtryck vilket är positivt för din hälsa. Läs vidare om hur medicin med betablockeraren metoprolol fungerar i din kropp.

Du kan få olika läkemedel med metoprolol

Kanske har din läkare nämnt till dig att det finns flera olika läkemedel med metoprolol förutom Metoprolol Orion. Alla dessa olika läkemedel är i själva verket samma medicin. De har alla samma verksamma ämne som heter metoprolol. Skillnaden kan vara att de olika tillverkarna kan använda delvis olika hjälpämnen i sina läkemedel. Dessa hjälpämnen kan tillexempel vara olika typer av smaksättare och olika typer av bindningsmedel. De har ingen påverkan på funktionen av läkemedlet.

Eftersom det finns flera olika tillverkare av dessa läkemedel så kan du komma i kontakt med olika namn på i grund och botten samma preparat. Funktionen i din kropp är dock den samma för alla. Du läser mer om andra läkemedel med metoprolol här.

Metoprolol Orion – detta gäller för ditt läkemedel

Du får alltid Metoprolol Orion utskriven av din läkare, de är nämligen ett receptbelagt läkemedel. Efter att du har fått det utskrivet av din läkare hämtar du sedan ut det på ditt apotek.

Metoprolol Orion finns i form av depottabletter. Det speciella med en depottablett är att när du tar en sådan tablett så av ger den långsamt sitt innehåll i olika delar av ditt tarmsystem. Du får en jämnare tillgång till läkemedlet och du kan ta Metoprolol Orion vid färre tillfällen per dygn.

Metoprolol Orion Depottabletter finns i doser om: 25, 50, 100 och 200mg.

Detta läkemedel har utvecklats och tillverkas av Orion Pharma.

Du kan läsa mer om användning och dosering av Metoprolol Orion.

Du kan känna igen depottabletter på deras utseende:

 • 25 mg tablett:
  • Vita avlånga bikonvexa depottabletter med en brytskåra på båda sidor.
 • 50 mg tablett
  • Vita avlånga bikonvexa depottabletter med en brytskåra på båda sidor.
 • 100 mg tablett
  • Vita avlånga bikonvexa depottabletter med en brytskåra på båda sidor.
 • 200 mg tablett
  • Vita avlånga bikonvexa depottabletter med en brytskåra på båda sidor.

Tabletterna innehåller förutom metoprolol (i form av metoprololsuccinat) också följande ämnen:

I tablettkärna:

 • Makrogol
 • Etylakrylat-metylmetakrylat-kopolymer
 • Majsstärkelse
 • Vattenfri kolloidal kiseldioxid
 • Talk
 • Sackaros
 • Povidon
 • Mikrokristallin cellulosa
 • D-glukos
 • Magnesiumstearat

I tablettdragering:

 • Titandioxid (E 171)
 • Makrogol
 • Talk
 • Hypromellos

Hållbarheten för tabletterna är ca 3 år där efter bör de kasseras. Du lämnar in dina överblivna och gamla mediciner till apoteket som tar hand om dem på ett bra sätt för miljön. Du ska aldrig slänga gamla mediciner i dina vanliga sopor.

Hur du ökar din förståelse för ditt läkemedel och din kropp

För att du skall känna dig mindre otrygg med intag av Metoprolol Orion så gör du så här:

Steg 1) Du läser mer om hur läkemedel med metoprolol ska användas. Du får bland annat kunskap om vad du ska tänka på innan du tar läkemedel med metoprolol.

Steg 2) Efter det läser du om hur läkemedel med metoprolol fungerar i din kropp.

Steg 3) Läs även mer om de olika typer av biverkningar som ditt läkemedel kan ge dig. Du slipper obehagliga överraskningar i form av oönskade effekter.