Läkemedel med metoprolol

Här läser du för att få en överblick över vilka olika läkemedel som din doktor kan skriva ut till dig. Du får en bättre förståelse för vilka val som finns för dig. Du slipper uppleva dig förvirrad kring de olika alternativ med metoprolol som finns tillgängliga för dig. När du inhämtar informationen på denna sida kring de olika namnen, märken (tillverkare) och valen som du kan ställas inför – så kan du göra ett aktivt val för din hälsa.

Du får metoprolol främst i syfte att behandla olika sjukdomstillstånd kopplat till ditt hjärt- och kärlsystem (ditt kardiovaskulära system). Framförallt för behandling av högt blodtryck.  Du läser mer om olika sjukdomar som behandlas med metoprolol här.

Metoprolol – top 5 alternativ i Sverige som du kan få utskrivet

Läkemedlet metoprolol är vad man kallar ett generiskt preparat. Att det är ett generiskt preparat innebär att det inget patent finns på användning metoprolol. Därför kan du stöta på en mängd olika tillverkare av mediciner med samma verksamma ämne, metoprolol.

Läkemedel baserade på metoprolol tillverkas av flera av världens största läkemedelsföretag. Till exempel AstraZeneca (Seloken®) och Novartis (Lopressor).

Du kan stöta på flera andra tillverkare av preparat med metoprolol. Det vanligaste är att namnet är uppbyggt av Metoprolol + tillverkarnamn. Ett exempel är Metoprolol Sandoz, ett annat är Metoprolol Actavis. I Sverige betraktas i princip dessa olika läkemedel (med samma aktiva substans) som utbytbara mot varandra. För dig innebär det att din läkare kan föreskriva vilken som helst av dessa. I Svensk sjukvård ska priset vara in faktor som din läkare tar hänsyn till, för dig är valet av tillverkare i princip ointressant då alla innehåller samma verksamma ämne. Funktionen i din kropp är alltså den samma oavsett tillverkare.

Du kan i sällsynta fall få olika biverkningar och reaktioner på läkemedlen från de olika tillverkarna. Detta kan hända dig då olika tillverkare använder olika hjälpämnen i sina preparat. Du kan vara olika känslig för dessa ämnen och påverkas annorlunda jämfört med ett preparat från en annan tillverkare.

Registrerade läkemedel med metoprolol(-tartrat) som aktiv substans

Registrerade läkemedel med metoprolol(-succinat) som aktiv substans

FASS – preparat med metoprolol

Du kan själv göra en sökning på FASS (Läkemedelsindustriföreningens Service AB) för att se vilka aktuella preparat som säljs med metoprolol. Gå till FASS – metoprolol substanssökning.

Hur du får bättre koll och ökar din trygghet

När du har bildat dig en uppfattning över de olika preparaten med metoprolol som verksam substans läser du vidare så här: