Användning av metoprolol

Om du läser och förstår informationen som står skriven på den här sidan, så undviker du att känna dig osäker på hur du ska använda metoprolol. Och om du sätter dig in i och läser denna sida så kan du personligen ta ställning till hur du använder metoprolol. Du slipper känna dig osäker på hur du ska använda metoprolol.

Metoprolol kan ges för behandling och förebyggande syfte av flera olika typer av sjukdomar relaterade till ditt hjärt- och kärlsystem. Vanliga fall där du kan få metoprolol utskrivet som medicin är högt blod tryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, arytmier eller hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt och migrän. I betydligt mindra vanliga fall så kan din doktor också skriva ut metoprolol när du lider av giftstruma (i kombination med andra läkemedel), långt QT syndrom (LQTS). I extremt ovanliga fall kan metoprolol användas för behandling och lindring av scenskräck, social fobi och ångeststörningar.

Metoprolol fungerar genom att blockera funktionen av viktiga stresshormoner i din kropp. Effekten på dig blir att du får ett lägre blodtryck vilket är positivt om du har problem med till exempel ditt hjärta (kärlkramp, hjärtinfarkt m.m.).

När du behandlas med metoprolol får du en individuellt anpassad doserings anvisning från din läkare. Metoprolol tar du vanligtvis en gång per dygn.

Högt blodtryck behandlas vanligtvis med en daglig dos mellan 50 och 100 milligram.

Behandlas du för andra sjukdomar än högt blodtryck är din dos vanligt vis mellan 100 och 200 milligram per dag.

Har du hjärtsvikt börjar du med en lägre dos som långsamt ökas efter hand.

Vad du behöver veta om du använder metoprolol under lång tid

När du tar metoprolol under en lång tidsperiod så kan du uppleva att du går upp i vikt. Viktuppgången som du kan uppleva är i allmänhet rätt liten, ett par kilo på sex till tolv månader. Anledningen till att du kan drabbas av viktuppgång som bieffekt vid intag av metoprolol är att kropp omsätter mindre energi under medicinering med metoprolol. Läkemedlet sänker din ämnesomsättning och du kommer att förbruka mindre energi, energi som i stället lagras på din kropp i form av fett. Du går alltså upp i vikt.

Du ska alltid avsluta en behandling med metoprolol med en stegvis nedtrappning i samråd med din läkare. När du avslutar din behandling med metoprolol kan ditt blodtryck höjas hastigt och du risk finns för att du kan drabbas av kärlkramp.

Vad du ska veta innan du tar metoprolol

När du tar ett läkemedel som fungerar som en betablockerare ska du vara extra uppmärksam om du lider av astma.

Har du diabetes kan din diabetesbehandling påverkas negativ av användning av metoprolol. Du har en förhöjd risk att drabbas av störningar i omsättning av kolhydrater i din kropp och det finns risk att dina symptom för lågt blodtryck blir mindre tydliga. Har du diabetes är det viktigt att vara uppmärksam på när du drabbas av lågt blodsocker för att du ska undvika att hamna i ett farligt tillstånd.

Lider du av psoriasis kan dina symptom på sjukdomen förvärras vid intag av metoprolol. I sällsynta fall kan du drabbas av psoriasis som en effekt av din medicinering med metoprolol.

Har du någon av följande mycket sällsynta ärftliga sjukdomar ska du undvika att ta metoprolol: sukras-isomaltasbrist eller fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller total laktasbrist och galaktosintolerans.

Du ska också undvika att ta metoprolol om du tidigare har missbrukat kokain.

Här läser du mer om kontraindikationer av metoprolol.

Hur du tar metoprolol för bästa effekt

Du tar metoprolol enligt din läkares ordination. Metoprolol i tablett form sväljer du hela, det kan vara skönt för dig att svälja ner dem tillsammans med ett glas vatten.

Tänk på att ta det antal tabletter som din doktor har sagt och att du aldrig slutar med metoprolol utan att tala med din läkare.

Om du har glömt att ta en tablett

Glömmer du någon gång att ta dina tabletter så tar du bara nästa dos som vanligt. Ta aldrig dubbla mängden tabletter för att kompensera.

Vilken dos av metoprolol ska du ta?

Som alltid när det gäller ett läkemedel som du tar så beror dosen på vilken sjukdom du behandlas för och vilken ålder du har. Metoprolol skrivs ut av din läkare innan du hämtar ut medicinen på ditt apotek. Du få alltid med en utskriven doserings anvisning din läkare har anpassad för just dig och din situation. Du ska alltid följa doseringen som din läkare har gett dig. Doseringen står normalt på etiketten som apoteket skriver ut när du hämtar ut dina metoprolol tabletter på ditt apotek.

Öka din kunskap och bli tryggare

Läs mer här för att höja din säkerhet kring metoprolol:

  1. Kontraindikationer metoprolol för att undvika komplikationer
  2. Hur metoprolol ska doseras för din sjukdom och ålder, dosering metoprolol
  3. Vad som kan behandlas med medicinen
  4. Läs här så får du veta hur metoprolol fungerar och påverkar dig