Hjärtinfarkt

Här kan du läsa om information om din hjärtinfarkt på så sätt så får du en bättre bild av vad en hjärtinfarkt är och du slipper att känna dig vilsen om de olika situationerna som du kan hamna i. Du kan känna dig tryggar med din nya kunskap när du har bildat dig en egen uppfattning och överblick över vad en hjärtinfarkt är och vad den innebär.

Hjärtinfarkt är och har varit en vanlig hjärtrelaterad sjukdom. Under de senaste år tiondena har dock antal fall av hjärtinfarkt minskat, främst under 90-talet då en kraftig minskning av insjuknandet i hjärtinfarkt noterades.

I folkmun kallas oftast hjärtinfarkt för hjärtattack.

Vad är hjärtinfarkt

Du har kanske själv drabbats av en hjärtinfarkt eller så kanske du känner någon som har drabbats. Du vet kanske också att en hjärtinfarkt kan delas in i flera olika typer. De fem typerna av en hjärtinfarkt som du kan komma i kontakt med är:

 1. Spontan hjärtinfarkt (plack orsakar en plötslig blodpropp i ditt hjärta)
 2. Hjärtinfarkt orsakad av antingen ökat behov av syre eller minskad tillgång till syre
 3. Plötslig hjärtdöd (mycket ovanligt och hastigt förlopp som följd av hjärtsjukdom)
 4. Hjärtinfarkt i samband med PCI eller stenttrombos (ballongvidgning)
 5. Hjärtinfarkt i samband med bypass-operation

Alla fem typerna av hjärtinfarkt ger samma effekt. När du får en hjärtinfarkt, oavsett vilken typ, innebär det att viktiga muskler dör i ditt hjärta pågrund av syrebrist. I princip kan man säga att de olika typerna av hjärtinfarkter säger på vilket sätt som denna syrebrist har uppstått.

Den absolut vanligaste typen av hjärtinfarkt är typ 1, alltstå spontan hjärtinfarkt. Den spontana hjärtinfarkten inträffar när ett plack, en inlagring av fett i dina blodkärl, brister. När innehållet kommer ut i dina blodkärl i ditt hjärta kommer ditt blod att koagulera (klumpa ihop sig) och blida en propp som hindrar blodflödet och syret att nå viktiga delar av ditt hjärta.

Din läkare kan beskriva din hjärtinfarkt på olika sätt. Han eller hon kan prata om vilken del av ditt hjärta som har drabbats, till exempel septal infarkt, bakväggsinfarkt eller framväggsinfarkt. Han eller hon kan prata om hur stora delar av ditt hjärta som dör, till exempel en subendokardiell infarkt. Han eller hon kan prata om vad ditt EKG (ett diagram som visar ditt hjärtas aktivitet) visar – olika typer av ST- och Q-infarkter.

Här finns mer information för dig om olika typer av hjärtrelaterade sjukdomar.

Tecken på hjärtinfarkt

Dina symptom på hjärtinfarkt kan variera med det vanligast är att du känner en ihållande och stark smärta i ditt bröst. Din känsla av smärtan kan vara mycket olika över tiden men den pågår alltid under en längre tid. Den kan också stråla ut mot din vänstra hand (ibland även höger), mot rygg och nacke.

Om du känner av smärtan under en period av mer än 15 minuter och samtidigt upplever andra fysiska problem så som yrsel, andnöd och illamående så är det troligt att du ha drabbats av en hjärtinfarkt. Du kan också uppleva stark ångest och rädsla undertiden som du känner smärtan i din bröstkorg.

Oftast är symptomen tydligare hos män än hos kvinnor. Kvinnors mer diffusa tecken på en hjärtinfarkt kan bland annat vara:

 • Svår trötthet
 • Orkeslöshet
 • Hjärtklappning
 • Verk i skuldrorna och käkarna
 • Illamående
 • Problem med andningen
 • Magont
 • Tryck över bröstet

Känner du av symptom av en hjärtinfarkt ska du genast söka hjälp.

Hjärtinfarkt behandling

Efter en hjärtinfarkt kan du få hjälp med en behandling som passar din typiska situation. När din läkare behandling av hjärtinfarkt vill man alltid få tillbaks flödet av blod till kritiska delar av ditt hjärta så snabbt som möjligt.

 • Vanligtvis får du morfin för att dämpa din smärta och syrgas för att öka tillgången till syre för ditt hjärta.
 • Du kan också få nitroglycerinpreparat. Nitroglycerinpreparat vidgar dina blodkärl så att blodet lättare kan strömma till i ditt hjärta.
 • Vidare kan du få medicin som innehåller acetylsalicylsyra. Acetylsalicylsyra gör ditt blod mer lättflytande och mindre benäget att bilda proppar.
 • Samtidigt får du troligtvis också även andra typer av blodförtunnande medel i kombination med acetylsalicylsyran.
 • Du kan också få så kallad trombolys, ett propplösande medel om det bedöms lämpligt i din situation.

Skulle blodtillförseln till dit hjärta fortfarande var begränsad efter medicinsk behandling kommer din läkare att besluta om en operation. Vanligast i dag är att du i så fall kommer att få genomgå en såkallad ballongvidgning (stentning – en metod utvecklad av den svenska läkaren Göran Stenport). Metoden innebär att viktiga blodkärl i ditt hjärta (där det har skett en förträngning) vidgas mekaniskt med hjälp av ett mikroskåpiskt metallnät, i form av en cylinder, sätts på plats med en miniballong.

Du kan också komma att behandlas med en betablockerare initialt för att din plus ska bli lägre. På längre sikt kan du också få fortsatt behandling av en betablockerare så som metoprolol i förebyggande syfter.

  Här kan du läsa mer om andra hjärtrelaterade sjukdomar.