Sjukdomar

På den här sidan kan du läsa och öka din förståelse för vilka sjukdomar som metoprolol kan behandla. Det vanligaste är att du behandlas med metoprolol om du har olika typer av hjärt- och kärl relaterade sjukdomar. Läkemedlet kan till exempel användas för att minska risken för att du ska få en ny hjärtinfarkt efter att du har drabbats av din första. Andra situationer som din läkare kan skriva ut metoprolol som medicin till dig är om du har någon av följande sjukdomar:

I mindre vanligt förekommande fall kan du också behandlas med metoprolol om du har drabbats av migrän, giftstruma, LQTS (långt QT syndrom), social fobi, scenskräck eller ångeststörningar.

Genom att metoprolol påverkar funktionen av viktiga stresshormoner i din kropp uppnås ett sänkt blodtryck. Metoprolol är vad man kallar en betablockerare, du läser mer om funktionen av metoprolol och betablockerare här.

Vad du behöver veta om hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar som du kan drabbas av. Du har säkert hört den vanligare benämningen av sjukdomen, nämligen hjärtattack, som den ofta refereras till i folkmun. Det är alltså samma sjukdom.

Drabbas du av en hjärtinfarkt så drabbas du av vad en läkare benämner en akut kranskärlssjukdom. En akut kranskärlssjukdom uppstår hastigt då, vanligtvis, inlagrat fett i dina blodkärl kommer i kontakt med ditt blod. Ditt blod levrar sig och det uppstår en propp som hindrar blodflödet i en del av ditt hjärta. Utan flödande blod och det syre som det för med sig dör snabbt viktiga delar av musklerna i ditt hjärta.

Läs mer om hjärtinfarkt.

Vad du behöver veta om högt blodtryck

Högt blodtryck är en mycket vanlig folksjukdom som du kan drabbas av. Högt blodtryck drabbar miljoner människor i Sverige, uppskattningsvis lider runt 2 miljoner svenskar av sjukdomen.

Din läkare kallar vanligtvis sjukdomen för hypertoni och det är vanligtvis svårt att peka på en speciell orsak till att du har drabbats av högt blodtryck. Flera faktorer tros spela roll för att du utvecklar sjukdomen bland annat: diabetes, ärftlighet, rökning, övervikt.

Läs mer om högt blodtryck.

Vad du behöver veta om kärlkramp

Kärlkramp tar sig uttryck som smärta i ditt bröst, oftast känner du av smärtan mer på din vänstra sida. Du kan också uppleva att smärtan strålar upp mot din hals och ut i din vänstra arm.

Sjukdomen uppstår muskler i ditt hjärta inte hinner få tillräckligt med blod (allstå syre). Denna situation upplever du vanligast under hårdare än normal fysisk aktivitet då ditt hjärta måsta arbeta hårdare för att försörja din kropp med syre. Anledningen till att ditt hjärta nås av för lite blod beror oftast på förträngningar i ditt hjärtas kranskärl (åderförfettning som också kallas för åderförfettning).

  Läs mer om kärlkramp.