Hjärtklappning

Läs här för att du ska få bättre koll på vad hjärtklappning är och vilka typer som finns. Det finns flera olika typer av hjärtklappning när du bildar dig en egen uppfattning över de olika typerna så slipper du vara orolig för att du inte ska känna igen symptomen på allvarligare typer.

När du kommer i kontakt med hjärtklappning så kan du också komma i kontakt med benämningarna hjärtrytmrubbning och arytmier. När du läser eller hör om dem så är det bra att veta att det betyder i princip samma sak. Din läkare kallar förmodligen din hjärtklappning för hjärtarytmi.

Din läkare har flera speciella namnför olika typer av hjärtklappningar till exempel, kammartakykardi, takyarytmi och paroxysmal takykardi.

Du kan drabbas av olika typer av hjärtklappningar

Du kan drabbas av många olika typer av hjärtklappning. De flesta fall är helt ofarliga och du kan märka av dem som flera snabba hjärtslag i följd eller extra slag (ibland hårdare än normalt). Dessa ofarliga typer av hjärtklappning som är relativt vanliga kan du drabbas av vid till exempel hög stress eller annan onormal fysisk eller psykiskt hög belastning på din kropp.

Du kan också drabbas av hjärtklappning i kombination med andra symptom som till exempel att du samtidigt känner bröstsmärtor, får problem med din andning eller känner dig yr i huvudet. Om du dessutom har hjärtklappningen under en längre tid ska du alltid kontakta sjukvården så snabbt som möjligt. Denna typ av hjärtklappning kan bland annat vara ett delsymptom på andra hjärt- och kärlsjukdomar. I vilket fall är det mycket viktigt att du kommer i kontakt med sjukhuspersonal snarast.

När du upplever att dina hjärtklappningar kommer lika plötsligt som de försvinner så kan du ditt hjärta ha felfungerande ledningsbanor. I dessa fall är det lika så viktigt att du genom går en undersökning för att fastställa den exakta orsaken till din hjärtklappning och för att du eventuellt ska kunna få fortsatt rätt behandling.

Förmaksflimmer är en vanlig typ av hjärtklappning som du kan drabbas av. Förmaksflimmer är vanligare hos äldre personen och uppkommer ofta i kombination med andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur du kan behandlas när du har fått hjärtklappning

Behandling av hjärtklappning skiljer sig mycket åt beroende på vilken typ du har drabbats av. Din läkare avgör beroende på vad orsaken är och beroende på hur mycket besvär du har av din hjärtklappning.

Vanligt är att ofarliga typer av hjärtklappning kan behandlas med minskad stress och lugnare livsföring. I andra fall kan du behöva behandlas med olika typer av läkemedel.

I mindre vanliga fall så kan din läkare rekommendera att du ska opereras och eventuellt att du också ska få en pacemaker insatt.

Vid vissa typer av hjärtklappning som du kan drabbas av ökar risken för att du ska få en blodpropp. Din läkare kan i dessa fall bestämma att du i förbyggande syfte ska behandlas med blodförtunnande läkemedel eller blodtrycksänkande läkemedel, till exempel metoprolol.

Arrhythmia center i Stockholm är specialister på att behandla olika typer av störningar i hjärtats rytm. Där kan du också läsa mer om olika typer av speciallist behandlingar.

   Här kan du läsa mer om andra hjärtrelaterade sjukdomar.